Občine bi z uporabo celovitih rešitev za pametna mesta bolje upravljale nepremičnine

Mesta oziroma občine sodijo med večje upravljavce nepremičninskih portfeljev. Portfelji so večinoma zelo raznoliki kot tudi sama mestna uprava. Ta je razdeljena na veliko različnih oddelkov in institucij, kar otežuje organizacijo njihovega dela. Kaj so osrednji izzivi mest in občin pri upravljanju nepremičnin? Kako se soočiti s temi izzivi in kakšne rešitve so za to potrebne? Glavne izzive občin pri upravljanju nepremičnin lahko po naših izkušnjah strnemo v pet vsebinskih sklopov

  • Zbiranje in poenotenje vseh podatkov in podatkovnih baz
  • Povezovanje vseh registrov na eni platformi
  • Vodenje projektov in upravljanje dokumentacije
  • Sodelovanje med oddelki in institucijami
  • Sodelovanje s partnerji in občani
Kako zasnovati pametne rešitve

Pri snovanju platform pametnega mesta je pomembna sistemska in celovita obravnava. Pomembno je mapirati in poenotiti podatke in zagotoviti njihovo dostopnost prek skupnega podatkovnega skladišča (podatkovnega jezera). Zbrani, urejeni in odprto dostopni podatki, ki so največje bogastvo mesta, so namreč ključno gonilo razvoja pametnega mesta ter opolnomočenja tako mestne uprave kot tudi občanov.

Platforma je sestavljena iz več vsebinskih gradnikov oziroma celovitih rešitev za posamezna področja, kot so upravljanje financ, upravljanje zaposlenih, upravljanje nepremičnin … Rešitev za celovito upravljanje nepremičnin podjetja Imagine občinam zagotavlja enovito platformo, kjer so pregledno zbrani vsi podatki nepremičnega premoženja in narejene povezave za vse pomembne javne registre (Gurs, zemljiška knjiga, GIS, ETN …). Rešitev pokriva celotno vertikalo in procese upravljanja nepremičnin. S takšno enostavno in do uporabnika prijazno tehnično rešitvijo si občina zagotovi orodje za učinkovito delo in sodelovanje med svojimi oddelki in institucijami.

Občine bi z uporabo celovitih rešitev za pametna mesta bolje upravljale nepremičnine
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more